آدرس : مشهد - قاسم آباد - بلوار اندیشه- اندیشه 9 - اندیشه 9/8

تلفن های تماس :

دبیرخانه و فکس : 36676125-051

آموزش: 36676126-051 و 36676127-051

مالی و اداری : 36676128-051

حراست : 36676129-051


پست الكترونيكي : amuzesh86@gmail.com

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران