۱۳ مهرروز نیروی انتظامی مبارک باد.

مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد ۱۳ مهرروز نیروی انتظامی را برتمام سبزپوشان حفظ امنیت و اقتدار ایران اسلامی تبریک می گوید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران