گردهمایی روسای مرکز علمی_کاربردی استان با حضور رئیس و مسئولان واحد استانی برگزار شد

در این جلسه در ابتدا رییس واحد استانی ضمن گرامیداشت روز نه دی بیان کرد که با توجه به فرارسیدن فصل امتحانات و بررسی های نظارتی مراکز در چند ماه گذشته، واحد استان تصمیم گرفت برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای مناسب تر برای کیفیت بخشی بیشتر مراکز، جلسه ای را برگزار نماید تا کارشناسان بخش های مختلف واحد استانی، در خصوص موارد و مسائل آموزشی، نظارتی، پژوهشی، فرهنگی و … به تشریح موارد لازم بپردازند  در ادامه کارشناسان واحد استانی در خصوص موارد مربوط به حوزه کاری خود توضیح و هم چنین روسای مراکز در این خصوص به بیان نظر پرداختند.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران