گردهمایی بزرگ بسیج رسانه مرکز آموزش علمی-کاربردی خبرنگاران

اولین گردهمایی بزرگ دفتر بسیج رسانه مرکز آموزش علمی-کاربردی خبرنگاران در سال تحصیلی جدید

از تمامی دانشجویان بسیجی و متقاضیان عضویت در بسیج دعوت به عمل آید جهت ثبت نام اولیه در این برنامه حضور بهم برسانند .

زمان : چهارشنبه ششم آبان ماه ، ساعت ۱۸

مکان : آمفی تئاتر مرکز

 

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران