کسب مقام نایب قهرمانی مسابقات استانی کیوکشین توسط جناب آقای علی افتاده دانشجوی اخلاقمدار رشته چاپ و نشر مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد را صمیمانه تبریک می گو ئیم.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران