کسب مقام اول

کسب مقام اول نخستین جشنواره عکس روستا استان خراسان رضوی توسط استاد گرام مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران جناب آقای مهدی عقیقی تبریک باد…

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران