کسب مقام اول

به لطف خداوند و باعنایت به الطاف امام رضا(ع)،کسب مقام اول جشنواره چله نور توسط گروه آوای رضوان موسسه آفرینش های هنری آستان قدس رضوی…

آوای رضوان

مربی گروه:جناب آقای سید مجتبی ذبیحی دانشجوی فرهنگی و اخلاق محور مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد

(با آرزوی موفقیت روزافزون برای ایشان)

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران