کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:از خوب به عالی(good to great)

نویسنده:جیم کالینز

مترجم:ناهیدسپرپور

این کتاب درزمینه ی نگرش خلاق است و روشهای مدیریتی کلیشه ای را ازبین می برد،و انگیزه مارادرابعاد مخلف زندگی بالا و بالاتر می برد…

(بی بضاعت ترین افراد،کسانی هستند که از شرایط موجود راضی هستند)

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاون پژوهشی مرکز آقای ستاری مراجعه یابا شماره۰۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶ تماس بگیرید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران