کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:اتوبوس خوشبختی

نویسنده:جان گوردون

مترجم:فیروزه مهرزاد

رسیدن به هدف خارق العاده است ولی مطمئن شوید در طول مسیر از سفرتان لذت می برید.

این کتاب بصورت یک داستان نوشته شده بسیار جذاب در مورد رئیسی است که در آستانه ورشکست شدن قرار دارد و می خواهد با دادن انرژی مثبت به محیط کاری و خانواده خود شرایط را برگرداند و……

(کتابی بسیار اثربخش برای خواندن)

 

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاون پژوهشی مرکز آقای ستاری مراجعه یا با شماره ۰۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶ تماس بگیرید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران