کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتاب های جهان

نویسنده:مارتیمر جی.آدلر_چارلز لینکلن

مترجم:محمد تهرانی

این کتاب راهنمای بهتر خواندن است.چه کتابی؟در چه زمینه ای؟رمان؟کتاب فلسفی؟ریاضیات یا علوم تجربی؟یا….(کتابی جذاب برای خواندن)

 

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتاب های خود به معاونت پژوهشی مرکز آقای ستاری مراجعه یل با شماره(۰۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶)تماس حاصل نمائید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران