کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:کیمیاگر

نویسنده:پائولوکوئیلو

مترجم:حسین نعیمی

ناشر:نشرثالث

رمان کیمیاگر اثرنویسنده مشهور برزیلی است که تاکنون به ۵۰ زبان زنده دنیا ترجمه شده است.این رمان داستان زندگی سانتیاگوست که از زندگی خود راضی است ولی ………

لطفابرای معرفی و پیشنهادکتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکز آموزش علمی_کاربردی خبرنگاران آقای ستاری مراجعه نمایید.

#واحد پژوهش

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران