کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:اثرمرکب(compound effect)

نویسنده:دارن هاردی

مترجم:اکبرعباسی_شاهین بیات

ناشر:نسل نو اندیش

ایجاد تحولی شگرف در تمامی مراحل زندگی،طرز تفکری متفاوت برای پیشرفت در زندگی و…

لطفا یرای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکز آموزش علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد آقای ستاری مراجعه نمایید.

#واحد پژوهش

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران