کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:حکایت دولت و فرزانگی

نویسنده:مارک فیشر

ترجمه:گیتی خوشدل

روایتی از پسری جوان که سودای ثروتمند شدن دارد ودراین مسیر با فردی آشنا می شود که……..

کتابی بسیار هیجان انگیز برای خواندن…

(موجود در کتابخانه مرکز آموزش علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد)

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاونت پژوهشی مرکزآقای ستاری مراجعه نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران