کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:ترن هوایی کارآفرینی

نویسنده:دارن هاردی

مترجم:کمال سخدری

ناشر:الماس پارسیان

من به شما پیشنهاد میکنم بین آن دسته از افرادی باشید که از فرصتهای ویژه عصر ارتباطات حداکثربهره را می برند.بنابراین با من سوار این ترن هوایی هیجان انگیز شوید.خیلی از افرادی که همین الان جلوی چشمان شما هستند تا چند سال آینده ثروتمند می شوند،چرا شما نباشیدو……..

 

لطفا برای معرفی کتابهای پیشنهادی خود به معاونت پژوهشی مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد آقای ستاری مراجعه نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران