کتابخانه(کتاب خوب)

یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان

نام کتاب:*دا*

به اهتمام:سیده اعظم حسینی

ناشر:#انتشارات سوره مهر

کتاب جذاب و خواندنی از خاطرات سرکارخانم سیده زهرا حسینی در طول هشت سال دفاع مقدس

لطفا برای معرفی و پیشنهاد کتابهای خود به معاونت پژوهشی #مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران #آقای ستاری مراجعه نمایید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران