چرابنشینیم؟

حال آنکه پروردگارم هجرت کنندگان و جهادگران رامقام و منزلتی بیشتر عطا می کند وآنان را پیروز و رستگار می خواند(توبه آیه ۲۰)

اردوهای جهادی:روایت گامهای استوار جهادگران برای تزکیه نفس

شماهم می توانیددراین اردوی سازندگی،همراه ما باشید

http://yon.ir/jahadgar(لینک ثبت نام)

اطلاعات بیشتر در @news_university

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران