پذیرش دانشجو بدون آزمون در مقطع کاردانی تمدید شد

متقاضیان محترم جهت انجام امور ثبت نام در ساعات اداری از تاریخ ۳  مرداد ماه لغایت ۱۹مرداد ماه به دانشگاه خبرنگاران واقع در قاسم آباد، اندیشه ۹ پلاک ۶۰ مراجعه نمایند:

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران