ورکشاپ تخصصی

ورکشاپ تخصصی و آموزشی دراین کارگاه باروش پژوهشی وآکادمیک ،بصورتی فشرده طی اجراهای عملی سعی در بالا بردن خلاقیت درابعاد هنرهای تصویری را دارد.

مدرس:جناب آقای محمدرضا اکابریان استاد مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران

جمعه ۱۰ خرداد۹۸ ساعت ۱۵ تا ۱۹ بعدازظهر

آدرس:نگارخانه آسمان نبش وکیل آباد ۳۸ ،بین هتل پارس و خیابان سرو

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران