همکارگرامی جناب آقای ستاری بانهایت تاسف و تاثر درگذشت مادربزرگ گرانقدرو عموی بزرگوارتان را به جنابعالی وخانواده محترمتان تسلیت عرض می نماییم.(مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد)

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران