مسابقات کشوری فوتبال دانشجویان

مسابقات قهرمانی کشور در رشته #فوتبال:

💢 دانشجویان علاقه مند به شرکت در مسابقات دانشجویی قهرمانی کشور در رشته #فوتبال که در اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد، تا پایان وقت اداری امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه، مشخصات خود را طبق فرمت ذیل به آیدی رسمی دانشگاه @Khabarnegaran_university  ارسال  نمایند.

نام و نام خانوادگی / شماره ملی / شماره بیمه ورزشی / شماره دانشجویی / شماره تماس

#واحد_امور_فرهنگی

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران