مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران روز ملی پارالمپیک(۲۵ مهرماه) را به تمامی ورزشکاران علی الخصوص ورزشکاران این عرصه تبریک می گوید…

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران