مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد(تحت نظارت وزارت علوم،تحقیقات و فناوری و دانشگاه جامع علمی_کاربردی)با اساتید مجرب و متعهد دررشته های ذیل دانشجو می پذیرد.

 

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران