محرم تسلیت باد.

محرم تسلیت باد.

کربلا زیباست اما…

چو قرآن کربلا تفسیر دارد

به دلها کربلا تاثیر دارد…

 

نماز عشق در هنگامه ی خون

ز آدم تا ابد تکبیر دارد…

 

میان آتش و خون ،عشق بازی

عجب پیغام عالمگیر دارد…

 

هنوز از علقمه دشمن به وحشت 

هنوز آن بیشه گویی شیر دارد…

 

شکوه دختر قرآن ناطق 

صفای قامت شمشیر دارد…

 

اگر چه کربلا زیباست اما

غروبی دل شکن،دل گیر دارد

 

خدایا دختر دارالخلافه

چه نسبت با غل و زنجیر دارد؟

 

شعر:امیرعلی ستاری

نشر:۹۶/۵/۱۲

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران