ماه رمضان،ماه ضیافت الهی گرامی باد.

آمد رمضان و آسمان آبی شد 

شب های زمین دوباره مهتابی شد

 

هستی به نماز عاشقی قامت بست

عالم غزل خجسته نابی شد

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران