فراخوان ورزشی

قابل توجه دانشجویان(بانوان)_(آقایان)که میخواهند برای شورای انجمن ورزشی کاندید شوند لطفا در اسرع وقت به معاونت پژوهشی مرکز(آقای ستاری)مراجعه و یا با شماره تلفن(۰۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶)تماس بگیرند.با تشکر

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران