صعودی به صلابت کوه

صعود به بلندترین قله رشته کوه اشترانکوه(آلپ ایران)

قله سنبران ارتفاع ۴۱۵۰ متر

ازنا_لرستان

با نمایی دل انگیز از دریاچه گهر

۷ تیرماه ۹۸

صعود توسط سرکارخانم عبدا…آبادی دانشجوی فارغ التحصیل  و کوهنورد مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد 

با آرزوی بهروزی در تمامی مراحل زندگی برای ایشان

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران