صعودی به صلابت وشکوه کوه

صعود به قله آرارات (ترکیه)به نام وبایاد شهید سرافراز اسلام دانشجو مرکزآموزش علمی_کاربردی خبرنگاران جناب آقای محمدرضا سنجرانی توسط دانشجو مرکز آموزش علمی_کاربردی خبرنگاران جناب آقای پاشایی.

ارتفاع:۵۱۳۷

آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران