شهادت جانسوز حضرت امام محمد باقر تسلیت باد

قولوا للناس احسن ما تحبون ان یقال لکم. بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران