شبهای قدر را قدر بدانیم.

مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد،شبهای قدر این شبهای با فضیلت را تسلیت عرض می کند.

التماس دعا

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران