شبهای قدر را قدربدانیم.

مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد شبهای قدراین شبهای با فضیلت را تسلیت عرض می نماید.

التماس دعا

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران