روز خبرنگار مبارک.

با سلام به شما دانشجوی عزیز

به مناسبت روز خبرنگار(۱۳۹۷/۵/۱۷) از شما خوبان خواهانیم،مقاله،شعر ویا جمله ای کوتاه به مناسبت این روز با ارزش  با نام خودتان نوشته وبه کتابخانه دانشگاه_آقای ستاری تحویل فرماییدیابه شماره ۰۹۳۷۹۴۶۵۲۵۲ ارسال نمایید.شایان ذکراست به بهترین متن جایزه ای نفیس اهدا می گردد.

کارشناس امور فرهنگی_سرکارخانم هژبر کلالی

هفدهم مرداد روز خبرنگار فرخنده باد.

جه زیباست اندیشه ای در مقابل قلم زانو زند و واژه حقیقت را فریاد کشد.

خبررسانی و اطلاع رسانی یکی از کارکردهای اصلی رسانه هاست. این کارکرد در کنار دو کار دیگر شامل آموزش و سرگرمی یک رکن اساسی کار وسایل ارتباط جمعی است. خبرنگار به عنران چشم بیدار و هوشیار جامعه در دستیابی به حقایق و واقعیت ها رسالتی بس خطیر به عهده دارد.کانون این اهمیت صداقت و فابل اعتماد بودن خبرنگار و رساته است.خبرنگار در حقیقت امانتدار مردم در دستیابی به اطلاعات است. اقتضای امانتداری صحیح نگهداری امانت به صورت دست نخورده و سالم است.

 هفدهم مرداد ماه یازدهمین سالگرد تاسیس مرکز علمی کابردی خبرنگاران بر تلاشگران عرصه اندیشه و قلم گرامی باد

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران