روز ارتش جمهوری اسلامی ایران گرامی باد.

هنوز از علقمه دشمن به وحشت 

هنوز آن بیشه گویی شیردارد

شعر:امیرعلی ستاری

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران