راه شهیدان ادامه دارد.

اولین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم ،دانشجوی رشته روابط عمومی دانشگاه خبرنگاران مشهد ،محمد رضا سنجرانی گرامی باد.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران