درخشش در مسابقات عکاسی آلمان

بیستمین دوره مسابقه و نمایشگاه عکاسی در آلمان با نامGerman International    Photocupدر حالی برگزار شده است که هیِِِئت داوران هشت عکس از جناب آقای سید جلیل زهرایی(استاد عکاس مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران مشهد)را برای حضور و نمایش در این رقابت بین المللی پذیرفته اند.دراین دوره مسابقات بین المللی عکاسی،حدود۲۲ هزارعکس از ۱۱۸ کشور جهان به دبیرخانه ارسال شد.جناب آقای سیدجلیل زهرایی با ۸ عکس در صدر این رقابت جهانی قرار گرفت.

این مسابقات سالانه در چهاربخش رنگی،تک رنگ،طبیعت ومسافرتی برگزار می شود واز استاد زهرایی درهرچهاربخش اثری تجلیل شد.

با آرزوی موفقیت و بهروزی برای ایشان

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران