khabarnegaran
این مرکز در سال ۱۳۸۶ تاسیس و در سال ۱۳۸۷ با پذیرش ۷۰ دانشجو در رشته خبرنگاری فعالیت رسمی خود را آغاز کرده و در طی سالیان گذشته این مرکز توانسته است در ۱۴ رشته مختلف در مقاطع کاردانی و کارشناسی به صورت ترمی و پودمانی فعالیت خود را ادامه دهد. مرکز علمی کاربردی خبرنگاران با امکاناتی از قبیل کارگاه های تخصصی گرافیک، آتلیه عکاسی، سایت های رایانه¬ای ، و داشتن کارگاههای چاپ پیشرفته در شهرک صنعتی طوس مشهد ، توانسته است ظرفیت علمی مناسبی برای دانشجویان ایجاد کند. این مرکز در هر نیم سال تحصیلی از خدمات علمی بیش از ۷۰ نفر از اساتید متخصص در رشته¬ها وگرایش¬های مختلف بهرمند بوده است.

آموزشهای علمی کاربردی با هدف دستیابی به نیروی انسانی ماهر در بخش های مختلف کشور، بر اساس نیازهای شغلی جامعه و متناسب با برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، به منظور بهره برداری هر چه بیشتر از نظام آموزشی کشور برگزار می گردد.
در همین راستا مرکز آموزش علمی-کاربردی خبرنگاران با مجوز رسمی ، متولی برگزاری برخی دوره های ترمی و پودمانی دانشگاه جامع علمی – کاربردی می باشد که در چارجوب مقررات آن دانشگاه دانشجو می پذیرد.

برخی رشته های علمی کاربردی- خبرنگاران مشهد :

عناوین رشته های پودمانی (کاردانی)
کاردانی حرفه ای عکاسی
کاردانی حرفه ای گرافیک
کاردانی حرفه ای روابط عمومی

عناوین رشته های ترمی (کاردانی)
کاردانی حرفه ای عکاسی
کاردانی حرفه ای گرافیک
کاردانی حرفه ای روابط عمومی
کاردانی حرفه ای خبرنگاری
کاردانی حرفه ای تبلیغات
کاردانی حرفه ای چاپ و نشر

عناوین رشته های پودمانی (کارشناسی)
کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری
کارشناسی حرفه ای گرافیک – گرافیک
کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویرسازی
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی – امور رسانه
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی – افکار سنجی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – اجتماعی و فرهنگی

عناوین رشته های پودمانی (کارشناسی)
کارشناسی حرفه ای عکاسی خبری
کارشناسی حرفه ای گرافیک – گرافیک
کارشناسی حرفه ای گرافیک – پوستر و نشانه
کارشناسی حرفه ای گرافیک – تصویرسازی
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی – امور رسانه
کارشناسی حرفه ای روابط عمومی – افکار سنجی
کارشناسی حرفه ای خبرنگاری – اجتماعی و فرهنگی

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران