جلسه انجمن علمی_پژوهشی

جلسه انجمن علمی_پژوهشی مرکز علمی _کاربردی خبرنگاران در تاریخ ۹۷/۷/۳۰ و ساعت ۱۲ ظهر با حضور ریاست مرکز،مشاور امور فرهنگی،معاون پژوهشی و مدیران گروه و دانشجویان در راستای ارتقاء سطح علمی_پژوهشی و فرهنگی برگزار و مصوب شد  با هم اندیشی اعضاء انجمن اقدامات لازم جهت تهیه نشریه دیواری صورت پذیرد و جلسه آینده به پنج شببه ۳ آبانماه ۹۷ ساعت ۱۰ صبح موکول شد.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران