تکمیل پرونده جهت صدور کارت دانشجویی

#کارت_دانشجویی ورودی ۹۶۲

💢 به دلیل عدم ارائه #عکس، صدور کارت دانشجویی  برای این اسامی امکانپذیر نمی باشد. در اسرع وقت ضمن مراجعه به واحد اداری (دبیرخانه) و ارائه عکس، درخواست خود را جهت صدور کارت دانشجویی ثبت نمایند. کارت دانشجویی سایر دانشجویان ۹۶۲ به محض تایید واحد استان، ارائه میگردد.

💢 مقطع کاردانی:

سید احمد ترابی
آذر ابراهیمی
مهلا ابراهیمی
ملیحه احمدنیا
الهه جهانگیری
حسن حکیمی
فرزاد خرسند
نسیم حسن پور
زینب رسایی
محمد صادق زندیه
فاطمه رسولی
الهه ستارچه
بهزاد شرفاء
محمد شرکت اول
ناهید قناعت کار
زینب غلامی ثانی
حسن عرب خانی
ترنم غلامی ثانی
آیلار کهنسال
حنانه کریمی

💢 مقطع کارشناسی:

محسن صمدزاده
زهرا صدری راد
فرشته طاهری نیا
علی عرفانیان واثق
الهه عظیمی
ایلیا قاسمیان
حمید طرقیان
عباس عبدی
امیر جواد کیانی
توحید نظامی

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران