اطلاعیه ورزشی

فتح کوه صلابتی چون تو می خواهد

صعودبه قله تفتان توسط جناب آقای پاشا به مناسبت یادبود شهیدسرافرازاسلام محمدرضاسنجرانی(دانشجوی مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران)

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران