اطلاعیه ورزشی

قابل توجه دانشجویان (آقایان)که می خواهند در رشته ورزشی فوتسال شرکت کنند لطفا به معاونت پژوهشی دانشگاه جناب آقای ستاری یا با شماره تلفن(۰۹۳۷۰۶۹۳۷۰۶)تماس حاصل نمایند.

تمرین آینده(جلسه ششم)۹۷/۹/۱۵جمعه،انتخابی تیم دانشگاه

ساعت۹:۳۰ صبح سالن جهاد دانشگاهی،انتهای اندیشه،اندیشه۸۳

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران