اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان:

انتخاب واحد دانشجویان تا دوم بهمن ماه می باشد و این زمان تمدید نخواهد شد.

قسمت اداری و آموزشی مرکز به علت شروع ثبت نام دانشجویان جدید الورود از ۳ بهمن ماه لغایت ۱۸ بهمن ماه جوابگو دانشجویان عزیز نخواهد بود.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران