اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان فارغ التحصیل:

لطفا جهت دریافت مدرک تحصیلی به دلیل مشکل ایجاد شده در سامانه تا مورخ ۹۷/۷/۱ به مرکز دانشگاه مراجعه ننمایند.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران