اطلاعیه مهم آموزشی

🔺 قابل توجه کلیه دانشجویان: کلیه برنامه های کلاسی در پورتال و کانال اطلاع رسانی دانشگاه قابل دسترسی است.

🔺 حضور کلیه دانشجویان مطابق برنامه در کلاسها الزامی است. در صورت غیبت بیشتر از ۳ جلسه، درس حذف آموزشی میشود.

🔺 ضمنا تاریخ رسمی شروع کلاسهای ورودیهای جدید (۹۶۲) از  ۲۰  فروردین بوده است.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران