اطلاعیه مهم آموزشی

قابل توجه دانشجویان گرامی:

قسمت اداری و آموزشی مرکز از تاریخ ۱۵ دیماه لغایت ۳ بهمن ماه بعلت برگزاری امتحانات جوابگوی مراجعین نخواهد بود…

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران