اطلاعیه فرهنگی_پژوهشی

دانشجویانی که تمایل دارند در برنامه بازدید از معلولین بی سرپرست آسایشگاه امام جواد (ع)شرکت نمایند فردا دوشنبه ۹۷/۱۰/۱۰ ساعت ۹:۴۵ صبح در محل مرکز حضور یابند.

دانشجویان می توانند جهت ثبت نام به آقای ستاری معون پژوهشی مرکز مراجعه نمایند.

مرکز علمی_کاربردی خبرنگاران

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران