اطلاعیه آموزشی

قابل توجه دانشجویان ورودی مهرماه  و تکمیل ظرفیت مهرماه ۹۷

انتخاب واحد در سامانه آموزشی  هم آوا ثبت شده است.لذا از دانشجویان محترم درخواست میشود به پورتال دانشجویی خود مراجعه کرده و دروس ثبت شده را با برگه انتخاب واحد دستی خود تطبیق دهند.

موارد مهم ذیل را رعایت فرمایید:

۱_در صورت هرگونه مغایرت در دروس ثبت شده حداکثر تا ۱۸ آذرماه صرفا بصورت حضوری به واحد آموزش مراجعه نمایید.

۲_ملاک درست بودن روزها و ساعتهای کلاسی ،برنامه و اسامی اعلام شده در کانال تلگرام مرکز می باشد.

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران