اطلاعیه(برنامه کلاسی کاردانی گرافیک ۹۶۲_۹۶۱)

برنامه کلاسی مهر ۹۷

کاردانی گرافیک ۹۶۲_۹۶۱گروه(A)

۱_سرکارخانم بهاره بابائی

۲_سرکارخانم مهرنوش معدنی پور

۳_سرکارخانم فاطمه رامشینی

۴_سرکارخانم سیده عارفه منبتی

۵_سرکارخانم سارا ظفر غلامرضا زاده نوغان

۶_سرکارخانم زهرا چمنی

۷_سرکارخانم سهیلا خلیل الهیان 

۸_سرکارخانم فاطمه کشاورز

۹_سرکارخانم فاطمه خیاطی

۱۰_سرکارخانم مهلا اختریان

۱۱_سرکارخانم حمیده بی غش دل

۱۲_جناب آقای مصطفی منظمی اقبالی

۱۳_جناب آقای امیرحسین بابا محمدی

۱۴_جناب آقای علیرضا امام دوست

۱۵_جناب آقای سجاد پور جعفری

۱۶_جناب آقای رامین عباسی

۱۷_جناب آقای امیرحسین نظری

A کاردانی گرافیک ۹۶۱

A کاردانی گرافیک ۹۶۲

 

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران