استخدام طراح و خبرنگار

🔺 مجله سبز زیست به تخصص های ذیل جهت همکاری نیازمند است:

🔺 یک نفر خبرنگار
🔺 یک نفر طراح گرافیک – ایندیزاین

🔺 واجدین شرایط با شماره تماس ۰۹۱۵۷۰۹۳۶۱۰ ( آقای سهیلی ) تماس بگیرند و یا در تلگرام به همین شماره پیغام دهند

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران