استخدام دانشجویان رشته گرافیک

قابل توجه دانشجویان رشته #گرافیک

💢 شرکت معتبر Esperlos از بین دانشجویان #خانم  (جهت کار در محیط زنانه) طراح گرافیک استخدام میکند.

💢 متقاضیان میتوانند از طریق تماس با شماره  ۰۹۱۲۰۸۲۳۱۶۲ (خانم خلیقی) درخواست خود را ارائه نمایند.
+

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران