• سخن روز:
  امام حسین (ع):انسان بلند مرتبه چون به فهم ودانایی رسد،متواضع می شود.

  روز جهانی عصای سفید تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۸

  مرکز آموزش علمی_کاربردی خبرنگاران 23 مهر (15oct)،روز ناشنوایان را به تمامی کسانیکه با روشنی ضمیرخود فریاددارند که ماهم تپیدن قلب زندگی  و زدن نبض طبیعت را احساس میکنیم تبریک می گوی...

  کتابخانه(کتاب خوب) تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸

  یکشنبه ها با معرفی تاثیرگذارترین کتابهای جهان نام کتاب:بسوی کامیابی نویسنده:آنتونی رابینز مترجم:مهدی مجردزاده کرمانی شاید بتوان این كتاب را سرآغاز ورود كتابهای موفقیت و خودیاری حدا...

  ۱۴ مهرماه روز دامپزشک گرامی باد. تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۸

  در ایران قدیم به دامپزشک بیطار می گفتند.دامپزشکی درایران سبقه بسیاردارد تا جایی که می گویند حکیم پرآوازه ایرانی ابو علی سینا بزرگ احتمام زیادی برمعالجه و درمان بیماری های حیوانات د...

  {{item.title}} تاریخ: {{item.date}}

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران