• سخن روز:

    راه شهیدان ادامه دارد… تاریخ: ۷ مهر ۱۳۹۷

    اولین سالگرد شهادت شهید مدافع حرم ،دانشجوی رشته روابط عمومی دانشگاه خبرنگاران مشهد ،محمد رضا سنجرانی گرامی باد.

    {{item.title}} تاریخ: {{item.date}}

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران