• سخن روز:
    امیر مومنان حضرت علی(ع):علم،اصل و ریشه هر نیکی است.

    سایت های مرتبط تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷

    سایت های مرتبط سازمان سنجش آموزش کشور دانشگاه جامع علمی-کاربردی وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه جامع واحد خراسان رضوی دانشگاه جامع علمی_کاربردی خبرنگاران(kh-ac.ir)

    {{item.title}} تاریخ: {{item.date}}

مرکز آموزش علمی کاربردی خبرنگاران